Schenken

Objecten schenken

Met veel zorg wordt deze collectie beheerd en gepresenteerd. Om de beheersbaarheid en de kwaliteit van de collectie te waarborgen hanteert het museum een zeer terughoudend aanwinstenbeleid. Speelgoedmuseum Deventer neemt alleen speelgoed aan dat een belangrijke aanvulling vormt op de collectie. Zo is er nog weinig speelgoed van vóór 1700 en ontbreken er markante moderne speelgoedontwikkelingen vanaf 2000. Algemene selectiecriteria zijn de staat, de representativiteit en de compleetheid.

Speelgoedmuseum Deventer en daarmee de collectie valt onder de verantwoordelijkheid van erfgoedorganisatie Deventer Verhaal. Mocht u een speelgoedobject willen schenken aan het museum, verzoeken wij u vriendelijk om een mail voorzien van de volgende gegevens te sturen naar info@deventerverhaal.nl: beschrijving, foto, datering (indien bekend), formaat en conditie.

Deventer Verhaal kan zo beoordelen of het object in aanmerking komt om in de collectie te worden opgenomen. Na ontvangst ontvangt u binnen 2 maanden een schriftelijke reactie per mail.

ANBI

Aan schenkingen en nalatingen zitten diverse fiscale voordelen omdat wij een algemeen nut beogende instelling zijn (ANBI).

ANBI Speelgoedmuseum Deventer
Naam instelling: Speelgoedmuseum Deventer
RSIM/fiscaal nummer: 8545.38.197
Contactgegevens: info@deventerverhaal.nl
Keizerstraat 33, 7411 HD Deventer

Doelstelling: exploitatie Speelgoedmuseum Deventer met gevarieerd samengestelde en museaal beheerde collecties en met voor een breed publiek aantrekkelijke tentoonstellingen en educatieve programma’s.


Bekijk ook